پرونده

قیمت نفت صعودی شد

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر دورنمای مثبت اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک از تقاضای جهانی برای نفت، افزایش یافت.

آخرین خبرها

قیمت طلا

بازار فلزارت پایه